Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

02-07-2019

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Don’t deny breaks to punish pupils, say psychologists
Tes (Martin George)

Mae Adran Addysg a Seicoleg Plant y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig yn hyrwyddo manteision amser egwyl mewn ysgolion ac yn pwysleisio bod chwarae anstrwythuredig yn hanfodol i annog lles a datblygiad plant. Mae’r erthygl yn cynnig trosolwg o bapur sefyllfa newydd y Gymdeithas sy’n galw am beidio â chymryd amser chwarae oddi wrth plant fel cosb neu i orffen gwaith.

Darllen yr erthygl

Let them play! Kids need freedom from play restrictions to develop
Child in the City (Brendon Hyndman)

Yn yr erthygl hon, mae’r awdur yn amlinellu ymchwil sy’n dangos bod ymwybyddiaeth isel ymysg y cyhoedd o bwysigrwydd chwarae. Mae’r erthygl yn mynd ymlaen i restru sut y gall ysgolion helpu i godi ymwybyddiaeth o fanteision chwarae.

Darllen yr erthygl

Playgrounds need more sand and less rubber, argues UBC researcher
Global news (Christine Meadows)

Mae’r erthygl hon yn dangos fideo o ddadl ar beth sydd fwyaf buddiol i chwarae plant – meysydd chwarae gyda thywod neu feysydd chwarae â rwber? Dywedodd Susan Herrington, athro yn yr ysgol bensaernïaeth ym Mhrifysgol British Columbia: ‘Rydw i bob amser yn gofyn i rieni beth oedd eu hatgofion mwyaf hoffus o chwarae yn yr awyr agored, ac mae’n debygol nad oedd yn chwarae ar faes chwarae rwber. Roedd e’n debygol o fod yn dringo coeden neu rhywbeth oedd yn delio â natur.’

Darllen yr erthygl

Imagining playful learning landscapes for every community
Brookings (Jennifer S. Vey a Rebecca Winthrop)

‘Mae ymchwil ar ddysgu chwareus wedi dangos bod plant yn dysgu orau mewn cyd-destunau egnïol, ymgysylltiol, ystyrlon a rhyngweithiol.’ Mae’r erthygl yn amlinellu manteision dysgu chwareus y tu allan i’r ysgol a sut y gallai helpu perfformiad plant yn yr ysgol.

Darllen yr erthygl

Outdoor Learning has Huge Benefits for Children and Teachers: So Why Isn't it Used in More Schools?
Tutoring to Excellence

Darllen yr erthygl

Weatherwatch: why children need more time outdoors
The Guardian (Jeremy Plester)

Darllen yr erthygl

Making Playgrounds a Little More Dangerous
The New York Times (Richard Schiffman)

Darllen yr erthygl

The Durable Feeling That a Child is Always at Risk
The New Yorker (Rachel Pearson)

Darllen yr erthygl

15% of Dutch children don’t play outside, but class differences are sharp
Dutch News

Darllen yr erthygl

How kid play patterns change over time
Kidscreen

Darllen yr erthygl

Raise your play IQ – Train play: A window into child development
Positively Naperville (Alix Tonsgard)

Darllen yr erthygl

When making summer plans for children, leave some time unplanned
Harvard Health Publishing (Claire McCarthy)

Darllen yr erthygl

Can classes and apps help children play better?
The National (Hafsa Lodi)

Darllen yr erthygl

What screens are doing to our kids
The New American (Lisa Shaw a Rebecca Terrell)

Darllen yr erthygl

From obesity to allergies, outdoor play is the best medicine for children
The Conversation (Mariana Brussoni)

Darllen yr erthygl

The latest in gun violence research and computer games
Marc Armitage thought crime (Mark Armitage)

Darllen yr erthygl

No risk, no reward: Cotton wool should be for mending wounds, not wrapping children
The Sector (Niki Buchan)

Darllen yr erthygl

What happens when you ask children to design their own playground?
The Irish Times (Sara Keating)

Darllen yr erthygl

Cotton wool parenting and nature deficit disorder are promoting schools to bring in mud play
ABC.net (Jessica Hayes)

Darllen yr erthygl

Parents – Stop Worrying And Let Your Children Climb Trees!
Rain or Shine Mamma (Linda McGurk)

Darllen yr erthygl