Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cynnal cynhadledd fyd-eang yr IPA yn 2023?

01-07-2019

Hoffech chi gynnal cynhadledd fyd-eang teir blynyddol yr International Play Association (IPA) yn eich gwlad yn 2023? Mae IPA yn gofyn i ganghennau, grwpiau neu fudiadau sy’n aelodau i anfon llythyr yn nodi eu diddordeb mewn cynnal y gynhadledd erbyn 15 Gorffennaf 2019.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Is-Lywydd IPA, Kathy Wong neu’r Ysgrifennydd, Jonas Larsson.

Dylai grwpiau neu fudiadau sy’n dymuno ymgeisio fod â chefnogaeth eu cangen IPA genedlaethol, os oes un yn bodoli.

Bydd lleoliad cynhadledd 2023 yn cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2020.