Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Strategaeth gwaith ieuenctid newydd Llywodraeth Cymru

27-06-2019

Mae’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru sydd newydd ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn yn cynnig gweledigaeth ar gyfer dyfodol gwaith ieuenctid gyda phum nod allweddol a fydd yn sicrhau:

  1. Bod pobl ifanc yn ffynnu
  2. Bod gwaith ieuenctid ar gael i bawb a’i fod yn gynhwysol
  3. Bod staff gwaith ieuenctid proffesiynol gwirfoddol a chyflogedig yn cael eu cefnogi drwy gydol eu gyrfa i wella eu harferion
  4. Bod gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall
  5. Bod gennym fodel cynaliadwy ar gyfer cyflwyno gwaith ieuenctid yng Nghymru.

 

I ddatblygu’r strategaeth gweithiodd Llywodraeth Cymru gyda’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro sy’n cynrychioli pobl ifanc a’r sector gwaith ieuenctid.

Wrth drafod y strategaeth dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

Rwyf am i Gymru fod yn wlad lle mae pobl ifanc yn ffynnu, yn wlad lle mae ganddyn nhw’r cyfle i fanteisio ar gyfleoedd a phrofiadau, yn Gymraeg ac yn Saesneg, a fydd yn rhoi mwynhad iddynt ac yn cyfoethogi eu datblygiad personol.

Rhagor o wybodaeth