Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: Cymhellion Oedolion sy’n Ddysgwyr

27-06-2019

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio mewn partneriaeth â Adran Addysg Barhaus (DACE) ym Mhrifysgol Abertawe i ymchwilio i’r hyn sy’n cymhellu oedolion sy’n ddysgwyr i astudio ar raglen addysg bellach neu addysg uwch.

Os ydych chi’n oedolyn sy’n ddysgwr ar hyn o bryd neu sydd newydd fod yn ddysgwr, rhannwch eich sylwadau trwy ddefnyddio’r arolwg ar-lein.

Os ydych chi’n darparu addysg oedolion, rhannwch yr arolwg gyda’ch myfyrwyr os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion: 8 Gorffennaf 2019

Rhagor o wybodaeth