Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyllid: Active Communities

20-06-2019

Mae People’s Health Trust yn chwilio am brosiectau bach a lleol, sydd wedi’u cynllunio a’u rhedeg gan bobl leol gyda syniadau gwych i wneud eu cymunedau yn lleoedd hyd yn oed gwell. Gallai’r syniadau hyn fod wedi’u lleoli mewn un gymdogaeth, neu’n cwmpasu ardal ehangach ond rhaid i’r ymgeisydd fyw yn ddigon agos at ei gilydd i gyfarfod.

Mae Active Communities yn rhaglen ariannu ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau dielw, gydag incwm o lai na £350,000 y flwyddyn neu gyfartaledd o £350,000 dros ddwy flynedd.

Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2019

Mwy o wybodaeth