Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

04-06-2019

A wnaeth eich ysgol chi gymryd rhan yn Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan ar 23 Mai 2019? Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu allan yn awyddus i glywed am brofiad eich ysgol o chwarae a dysgu yn yr awyr agored.

Trwy gwblhau’r arolwg, gallwch helpu Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan i wneud yr achos yn well i lywodraethau a sefydliadau addysg ledled y byd dylai mynd allan i chwarae a dysgu fod yn rhan o fywyd bob dydd bob plentyn.

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 15 munud i’w gwblhau.

Mwy o wybodaeth