Warning: getimagesize(http://www.playwales.org.uk/login/uploaded/news/mag 52 pic.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79
Play Wales | Chwarae Cymru

Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae mewn ysgolion – cylchgrawn newydd

29-05-2019

Image for Chwarae mewn ysgolion – cylchgrawn newydd

Mae rhifyn Gwanwyn 2019 cylchgrawn Chwarae dros Gymru nawr ar gael. 

Mae’r rhifyn Chwarae mewn ysgolion yn cynnwys:

 • Amser, lle a chaniatâd i chwarae yn yr ysgol – gan gynnwys esiampl o bolisi chwarae ysgol
 • Cefnogi chwarae mewn ysgolion – Torfaen a’r Fro
 • Chwarae rhannau rhydd yn Ysgol Gynradd Mount Stuart – ysgrifennwyd gan athrawes sy’n defnyddio rhannau rhydd ar gyfer dysg a arweinir gan y plentyn
 • Hawliau chwarae ac addysg: creu cysylltiadau
 • Gweithgarwch corfforol plant a phobl ifanc
 • Ymchwil: hawl plant i chwarae mewn ysgolion – trosolwg gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Manceinion
 • Cyd-ddatganiad ar chwarae plant – negeseuon allweddol ar gyfer ysgolion
 • Cyfweliad gyda’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC
 • Mae plant yn eu harddegau angen cyfleoedd chwarae a hamdden hefyd – ysgrifennwyd gan Seren Leconte, aelod o Banel Ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru
 • Dan y chwyddwydr – Cydlynydd Ieuenctid a Chymuned
 • Yn eisiau – dysgwyr ar gyfer cymhwyster gwaith chwarae newydd
 • Cymunedau chwareus – chwarae amser cinio yn Ysgol Ty Ffynnon.


Lawrlwytho | gweld ar-lein