Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: Ymwybyddiaeth ACE ymhlith gweithwyr yn y sector cyhoeddus

29-05-2019

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn dymuno cael cipolwg ar farn a dealltwriaeth profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) ymhlith staff mewn rolau sector cyhoeddus yng Nghymru. I wneud hyn, mae ICC wedi comisiynu Strategic Research and Insight (SRI), cwmni ymchwil annibynnol, i gynnal arolwg ar-lein.

Bydd yr arolwg yn helpu ICC i ddeall lefelau arbenigedd, y wybodaeth a’r sgiliau perthnasol sydd ar gael yn y gwasanaeth cyhoeddus i fynd i’r afael â chanlyniadau ACE ym mhoblogaeth oedolion a phlant yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth