Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae – taflen wybodaeth newydd

13-05-2019

Image for Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae – taflen wybodaeth newydd

Mae creadigedd yn ddawn gaiff ei chefnogi’n sylweddol gan chwarae. Felly, pan fyddwn ni’n cynorthwyo plant i gael mynediad i ac i fynegi eu hawl i chwarae, byddwn hefyd yn cefnogi datblygiad a mynegiant creadigol plant.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio’r berthynas rhwng chwarae a chreadigedd, mae’n edrych ar y buddiannau cysylltiedig ar gyfer plant, mae’n ystyried damcaniaethau sy’n ymwneud â darparu ar gyfer chwarae a chreadigedd ac mae’n cynnig rhywfaint o awgrymiadau a chynghorion defnyddiol.

Mae Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae yn edrych ar:

  • Creadigedd a chwarae
  • Creadigedd: ymchwilio, archwilio a chwilota
  • Chwarae: creadigedd a defnyddio offer
  • Clirio a thacluso
  • Awgrymiadau ar gyfer gweithio gydag offer.

 

Anelir y daflen wybodaeth at weithwyr chwarae one mae’n adnodd defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio â phlant.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ysgrifennwyd y daflen wybodaeth hon gan Ben Tawil. Mae Ben wedi gweithio fel gweithiwr chwarae mewn gwaith meysydd chwarae antur wyneb-yn-wyneb, fel swyddog datblygu cenedlaethol, fel darlithydd coleg a phrifysgol. Mae’n gyd-gyarwyddwr Ludicology Ltd, cwmni sy’n darparu cyngor, ymchwil, a hyfforddiant i bawbsydd â diddordeb mewn chwarae plant.