Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyflwr Iechyd Plant: Cymru – dwy flynedd yn ddiweddarach

05-02-2019

Mae Cyflwr Iechyd Plant – adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Goleg Brenhinol Iechyd Pediatrig Plant (RCPCH) yn cynnig trosolwg o iechyd plant a phobl ifanc yn y DU.

Mae’n archwilio’r cynnydd sydd wedi ei wneud ym mhedair gwlad y DU ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf ddwy flynedd yn ôl.

Dywed y RCPCH:

‘Mae'n datgelu cam calonogol blaenoriaethu babanod, plant a phobl ifanc gan Lywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd strategaeth gordewdra addawol yn ddiweddar, mae gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus wedi ei ymestyn i diroedd ysgolion [a] meysydd chwarae … Fodd bynnag, mae perygl i’r holl gynnydd da hwn wrthdroi os nad yw’r polisïau addawol hyn yn cael eu gorfodi neu eu deddfu yn y flwyddyn nesaf.’

Rhagor o wybodaeth