Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Aelodaeth Chwarae Cymru

04-02-2019

Fel yr elusen genedlaethol dros chwarae plant, mae Chwarae Cymru’n hyrwyddo hawl pob plentyn a pherson ifanc i chwarae ac i gyfranogi yn eu cymuned leol fel rhan o’u bywyd bob dydd – rydym yn gweithio’n galed i wneud Cymru’n le gwell i chwarae.

Mae’n aelodaeth ar agor i unigolion a mudiadau yng Nghymru a thu hwnt.

Pam ymuno â Chwarae Cymru?

Po fwyaf o leisiau sy’n ymuno â ni i gefnogi hawl plant i chwarae, y cryfaf y byddwn.

Trwy ddod yn aelod o Chwarae Cymru gallwch ychwanegu eich llais a chryfhau’r floedd.

Fel aelod gallwch:

 • ymuno â’r ymgyrch i wneud Cymru’n le mwy chwarae- gyfeillgar
 • helpu i hysbysu ein safbwynt a dylanwadu ar ein gwaith gyda’r llywodraeth ac asiantaethau eraill
 • atgyfnerthu ein safbwynt pan fyddwn yn lobïo am newid
 • ein helpu i werthuso ein effeithlonrwydd
 • enwebu a chael eich enwebu i Fwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru.
   

Buddiannau aelodaeth

Fel rhan o fuddiannau aelodaeth byddwn yn:

 • Eich hysbysu ynghylch ymgyngoriadau allweddol ac yn gofyn am eich cyfraniad ar gyfer ein hymatebion
 • Eich hysbysu am ddatblygiadau newyddion a gwaith ymchwil newydd
 • Dosbarthu e-fwletinau aelodau bob mis
 • Rhoi gostyngiad ichi ar brisiau mynediad i’n digwyddiadau ac yn rhoi pris arbennig ichi ar ein cyhoeddiadau.
   

Ymunwch â Chwarae Cymru nawr