Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwasanaeth Diogelu WCVA

04-02-2019

Mae Gwasanaeth Diogelu WCVA yn cynnig cyngor, gwybodaeth, hyfforddiant ac adnoddau am ddim i fudiadau trydydd sector yng Nghymru.

Gall y Gwasnaeth Diogelu ymateb i ymholiadau yn ogystal â chefnogi'ch mudiad gyda gweithgareddau diogelu trwy:

  • Sesiynau gwybodaeth a chyflwyniadau ar gyfer eich aelodau, staff neu wirfoddolwyr, ac yn eich digwyddiadau
  • Amrywiaeth o gyfleoedd dysgu gan gynnwys cyrsiau ar-lein a hyfforddiant
  • Adnoddau ar-lein.
     

Rhagor o wybodaeth