Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mae argyfwng mewn plentyndod yn digwydd o’n cwmpas, bob dydd

04-02-2019

Mae’r Children’s Play Policy Forum wedi cyhoeddi datganiad sy’n nodi argyfwng mewn plentyndod ac sy’n galw am fwy o gyfleoedd chwarae i blant.

Mae’r Children’s Play Policy Forum yn rhybuddio bod bywyd modern yn gwasgu chwarae – yn enwedig chwarae yn yr awyr agored – i gyrion bywydau plant, sy’n lleihau’r twf a’r datblygiad naturiol sy’n digwydd pan fo plant yn chwarae. Mae’r datganiad – Mae chwarae yn adeiladu plant – hefyd yn dweud bod iechyd meddwl cenhedlaeth mewn perygl.

Mae Mae chwarae yn adeiladu plant yn galw ar Llywodraeth y DU, y gweinyddiaethau datganoledig ac awdurdodau lleol i weithio gyda’i gilydd i sicrhau nad yw plant a chymdeithas yn cael eu difrodi gan y diffyg chwarae ym mywydau bob dydd plant.

Wrth groesawu’r datganiad, dywed Cyfarwyddwr Chwarae Cymru, Mike Greenaway:

‘Nid yw’r datganiad sefyllfa hwn yn gor-ddweud yr argyfwng sy’n wynebu plant. Bob yn dipyn dros y 30 mlynedd diwethaf ma cyfleoedd chwarae ein plant wedi eu niweidio. Yng Nghymru mae’r Llywodraeth wedi cymryd camau i gefnogi chwarae ond yn wyneb toriadau ehangach i wariant cyhoeddus nid yw’r gefnogaeth yma wedi bod yn ddigon i atal colli darpariaeth. Mae’n rhaid gwneud rhywbeth ar frys. Ond un plentyndod sydd gan blant. Allwn ni ddim mynd yn ôl a gwneud pethau’n well pan fyddwn ni’n sylweddoli ein bod wedi gwneud camgymeriad. Mae’n rhaid i ni wneud yn siwr bod gan blant ddigon o le, amser a chaniatâd i chwarae nawr.’

Lawrlwytho'r datganiad

Rhagor o wybodaeth