Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllaw chwarae stryd ar gyfer trigolion - adnoddau newydd

17-01-2019

Image for Canllaw chwarae stryd ar gyfer trigolion - adnoddau newydd

Mae Chwarae Cymru’n cefnogi mentrau sy’n adennill y strydoedd a chymdogaethau er mwyn i blant a phlant yn eu harddegau allu crwydro a chwarae.

I’r mwyafrif o blant, bu gostyngiad yn y defnydd o strydoedd ac ardaloedd awyr agored ar gyfer chwarae ger eu cartrefi. Mae rhieni’n dweud wrthym eu bod yn bryderus ynghylch y cyfuniad o fwy o gerbydau ar y ffyrdd a chyflymder traffig sy’n golygu eu bod yn atal eu plant rhag chwarae’r tu allan.

Rydym wedi gweithio gyda Playing Out – mudiad gaiff ei arwain gan rieni a thrigolion sy’n gweithio i hyrwyddo chwarae stryd – i gynhyrchu canllaw a deunyddiau i gefnogi rhieni i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd.

Mae Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd yn ganllaw gam bob yn gam ar gyfer trefnu sesiynau chwarae ar y stryd, yn seiliedig ar brofiad rhieni a thrigolion ledled y DU.

Mae hwn yn fersiwn o ganllaw Playing Out ar gyfer trigolion yng Nghymru.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Deunyddiau cefnogol:

10 rheswm da dros chwarae ar y stryd

Lanyards stiwardiaid

Papur briffio stiwardiaid

Taflen Playing Out

Templed llythyr dyddiadau cau chwarae stryd

Templed llythyr cyfarfod cymdogion chwarae stryd

Templed poster cadarnhau chwarae stryd

Templed asesu risg chwarae stryd

Templed nodyn car chwarae stryd