Meysydd chwarae di-fwg

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae’r elusen iechyd cyhoeddus ASH Cymru, wedi lansio ymgyrch ar gyfer meysydd chwarae di-fwg yng Nghymru. 

Lansiwyd yr ymgyrch pan aeth trigolion a phlant ysgol Caerdydd ati i gasglu sbwriel ym Mharc y Rhath i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch sbwriel ysmygu sy’n llygru eu meysydd chwarae.

Mae ASH Cymru am i blant allu mwynhau eu parciau a’u mannau awyr agored heb gael eu niweidio gan fwg ail-law. Yn ôl arolwg mae 75 y cant o oedolion yn cefnogi menter o’r fath.

Fel rhan o'u hymgyrch Meysydd Chwarae Di-Fwg mae ASH Cymru wedi cynhyrchu ffilm fer am fuddiannau mannau di-fwg ar draws Cymru trwy lygaid pobl ifanc.

Gwylio'r ffilm fer

Mae ASH Cymru yn gofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru i wneud eu meysydd chwarae yn ddi-fwg i warchod plant rhag niwed mwg ail-law. Mae ASH Cymru wedi cynhyrchu map sy'n dangos pa awdurdodau lleol sydd gan feysydd chwarae di-fwg, pa rai sy'n bwriadu cael meysydd chwarae di-fwg a pha awdurdodau lleol sydd heb feysydd chwarar di-fwg. 

Mae pecyn cymorth hefyd wedi ei anfon at awdurdodau lleol ar draws Cymru fel rhan o'r ymgyrch. 

Rhagor o wybodaeth
 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.