Meysydd chwarae di-fwg

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ar 1 Mawrth 2021, daeth cyfraith newydd i rym sy’n ei gwneud yn ofynnol i feysydd chwarae yng Nghrymu fod yn ddi-fwg. Mae’r gyfraith hefyd yn cynnwys tir ysgolion a lleoliadau gwarchod plant a gofal dydd awyr agored.

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i’w gwneud hi’n anghyfreithlon i ysmygu mewn meysydd chwarae, ar dir ysgolion a lleoliadau gofal awyr agored ar gyfer plant.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi’r hyn y mae angen i’r rhai sy’n gyfrifol am y lleoliadau di-fwg ei wneud. Bydd raid i’r rheolwr neu’r person sy’n gyfrifol am y lleoliad gymryd camau rhesymol i stopio person sy’n smygu yno.

Mae’n ofynnol arddangos arwyddion ‘Dim Ysmygu’ mewn meysydd chwarae ac ar dir ysgolion. Nid yw’n ofynnol i arddangos arwyddion mewn lleoliadau gofal awyr agored. Mae arwydd templed ar gael gan Llywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.