Maniffesto ar gyfer chwarae plant yng Nghymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Maniffesto ar gyfer chwarae plant yng Nghymru Chwarae Cymru’n galw ar i Lywodraeth Cymru barhau i flaenoriaethu darparu ar gyfer chwarae. Rydym yn gofyn i bob plaid wleidyddol gydnabod bod cael amser, rhyddid a mannau da ar gyfer chwarae o’r pwys mwyaf i bob plentyn, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Mae’r Maniffesto wedi’i seilio ar y corff cynyddol o dystiolaeth gadarn sy’n cefnogi manteision tymor hir darparu ar gyfer chwarae plant. Dengys astudiaethau fod manteision iechyd hir dymor chwarae yn cynnwys rhoi hwb i lefelau gweithgaredd corfforol sy’n helpu i fynd i’r afael â gordewdra plant, a chefnogi plant i fod yn fwy gwydn. Mae mentrau chwarae hefyd o fudd i’r gymuned ehangach trwy annog agwedd gymdogol a gwell cydlyniant cymunedol.

Roedd etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn mis Mai 2016 yn gyfle i bob un ohonom amlygu’r hyn yr ydym ni’n gofyn amdano ar gyfer chwarae yng Nghymru. Roedd y Maniffesto yn ddefnyddion ar gyfer ein helpu i lunio cwestiynau i’w gofyn i wleidyddion wrth iddyn nhw ymgyrchu’n lleol yn y paratoadau ar gyfer yr etholiad. 

Rydym wedi rhannu ein Maniffesto gyda phrif bleidiau gwleidyddol Cymru, ac rydym ni’n gobeithio eu bod wedi ei gael yn ddefnyddiol wrth ddatblygu eu blaenoriaethau a’u hagenda eu hunain ar gyfer Cymru. Mae ganddo’r potensial, yn ei ffordd fechan ei hun, i ddylanwadu ar gamau gweithredu llywodraeth nesaf Cymru.

Lawrlwytho Maniffesto ar gyfer chwarae plant yng Nghymru

Gweld ar-lein 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.