Llyfrgelloedd Teganau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae llyfregelloedd teganau yn cynnig gwasanaethau i deuluoedd lleol a darparwyr gofal plant.

Gall y rhain amrywio o gasgliad bychan a gynhelir yn wirfoddol unwaith yr wythnos mewn un gymuned i wasanaeth ar draws sir gyfan, gyda nifer o staff cyflogedig sy'n catologio, glanhau, yswirio, dosbarthu a chasglu teganau ac adnoddau chwarae eraill.

Mae rhai yn brosiectau teithiol, rhai yn cynnig gwasanaeth yn y cartref a sesiynau chwarae eraill. Gellir eu hanelu at blant o ardal neu oedran penodol neu gellir eu sefydlu i dargedu ardaloedd difreintiedig a phlant gydag anghenion ychwanegol.

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.