Lefel 1 Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Gwaith Chwarae Lefel 1 Agored Cymru yn gwrs hyfforddiant rhagarweiniol ar gyfer pobl sydd am ennill gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae plant a sut y bydd gweithwyr chwarae’n gweithio â phlant.

Mae’r cwrs hwn yn un achrededig a bydd dysgwyr yn cwblhau llyfr gwaith yn y dosbarth. Fel cwrs rhagarweiniol, ni fydd hwn yn cymhwyso dysgwyr i weithio mewn lleoliad gwaith chwarae cofrestredig. Mae’r cwrs wedi ei anelu at:

  • Staff sy’n gweithio â phlant hoffai gynyddu eu gwybodaeth am chwarae
  • Pobl dan 16 oed hoffai wirfoddoli mewn lleoliad chwarae
  • Rhieni
  • Pobl sy’n dychwelyd i astudio hoffai symud ymlaen i gymhwyster Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP).

 

I gofrestru eich diddordeb mewn cyrsiau Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) sy'n cael eu rhedeg gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, cwblhewch ffurflen gais os gwelwch yn dda. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.