Dyfarniad mewn Arfer Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Datblygodd Chwarae Cymru gymhwyster Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) er mwyn ymateb i anghenion y gweithlu chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru.

Bwriedir i L2APP ddarparu sail o wybodaeth dda am chwarae plant ac agwedd gwaith chwarae ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio wyneb-yn-wyneb gyda phlant mewn amrediad o leoliadau. Bwriedir iddo gyflawni anghenion:

 • Ymarferwyr mewn lleoliadau gofal plant sydd am gynyddu eu dealltwriaeth am waith chwarae
 • Cynlluniau chwarae gwyliau yn y gymuned.
   

Yn ogystal, gellir cynnig L2APP fel hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus neu opsiynol i ddarparu gwell dealltwriaeth ac arfer i ystod eang o staff sy’n gweithio i gefnogi chwarae ar gyfer plant hyd at 16 oed, yn cynnwys: goruchwylwyr amser cinio, gweithwyr ieuenctid, staff gofal plant, datblygu cymunedol a staff mewn ysbytai.

Y dyfarniad hwn yw’r cymhwyster lefel mynediad ar gyfer symud ymlaen i Agored Cymru - Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith

Cynnwys

Mae L2APP yn cynnwys dwy uned:

 • Uned 1 – Deall agwedd gwaith chwarae
 • Uned 2 – Rhoi agwedd gwaith chwarae ar waith.
   

Mae’r uned ‘Rhoi agwedd gwaith chwarae ar waith’ yn seiliedig ar sgiliau ymarferol a bydd disgwyl i ddysgwyr gyflwyno ystod eang o dystiolaeth i arddangos eu meistrolaeth yn y gweithle.

Mae’r ddwy uned yn llawn cynnwys ar:

 • Beth yw chwarae
 • Pwysigrwydd chwarae
 • Deddfwriaeth a pholisi
 • Theori gwaith chwarae
 • Ymyrraeth gwaith chwarae
 • Rheoli risg
 • Creu mannau ar gyfer chwarae
 • Cynhwysiant
 • Arfer myfyriol.
   

Dangos diddordeb

I gofrestru eich diddordeb mewn cyrsiau Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) gaiff eu rhedeg gan ein partner Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, cwblhewch ffurflen gais.

Trosglwyddo cyrsiau

Mae Chwarae Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i ddatblygu deunyddiau addysgu a dysgu ar gyfer trosglwyddo L2APP. Fydd y deunyddiau dysgu hyn ond ar gael ar gyfer cyrsiau gaiff eu rhedeg gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a chanolfannau a gymeradwywyd.

Er mwyn sicrhau ansawdd cadarn ar gyfer y cymhwyster newydd hwn, bydd Agored Cymru ond yn cymeradwyo canolfannau i drosglwyddo L2APP os ydynt wedi arwyddo trefniadau partneriaeth ar gyfer sicrhau ansawdd gyda Chwarae Cymru.

Os hoffech fwy o wybodaeth ar gael mynediad i’r cymhwyster L2APP neu ar ddod yn ganolfan drosglwyddo, mae croeso ichi ein e-bostio.

Ariannwyd datblygiad y cymhwyster gan Lywodraeth Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.