Arolygydd Meysydd Chwarae x2

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Arolygydd Meysydd Chwarae x2

Mudiad: Cyngor Caerdydd

Lleoliad: Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £21,748 i £25,481 y flwyddyn

Cyfeirnod y swydd: ECO00195

Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2021

Bydd yr Arolygwyr Meysydd Chwarae yn gyfrifol am arolygu, atgyweirio a gwasanaethu offer er mwyn darparu mannau chwarae, parciau sglefrio, mannau ffitrwydd i oedolion yn yr awyr agored ac ardaloedd chwaraeon aml-ddefnydd ledled y ddinas sy’n ddiogel, glân a deniadol.

Mae cymhwyster Register of Play Inspectors International (RPII) fel Arolygydd Meysydd Chwarae neu’r parodrwydd i ymgymryd hyfforddiant i gyflawni hyn o fewn tri mis o ddechrau gweithio yn hanfodol. Mae deall yr amgylchedd deddfwriaethol a rheoli risg sy'n effeithio ar ddarpariaeth chwarae offer sefydlog plant hefyd yn hanfodol.

Penodiad yn amodol ar Wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.