Hanes yr Egwyddorion Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Datblygwyd Y Tybiaethau a'r Gwerthoedd ar gyfer Gwaith Chwarae fel egwyddorion arweiniol i weithwyr chwarae a myfyrwyr gwaith chwarae yn ystod drafftio'r Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Gwaith Chwarae ar ddechrau'r 1990'au.

Yn ystod adolygiad 2002 o'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae lefel 2, clustnodwyd yr angen i'w hadolygu.

Yn y cyfamser yng Nghymru, clustnododd Grŵp Llywio Cyngor Cymru ar gyfer Cymeradwyaeth Proffesiynol Addysg a Hyfforddiant Gwaith chwarae densiwn rhwng yr athroniaeth sy'n hysbysu Yr Hawl Cyntaf, a'r Tybiaethau a'r Gwerthoedd ar gyfer Gwaith Chwarae.

Ar ddiwedd 2002, derbyniodd Chwarae Cymru gyllid ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad i gynnal adolygiad ac ymgynghoriad y DU ar Y Tybiaethau a'r Gwerthoedd ar gyfer Gwaith Chwarae, a chytunodd prif sefydliadau chwarae a gwaith chwarae y DU i gyfrannu at y broses. Comisiynodd Chwarae Cymru gynnig gan Play Education a chynhaliwyd tri cam ymgynghori.

Ymgasglwyd Grŵp Archwilio o weithwyr chwarae a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol o bob cwr o'r DU i weithredu fel brocer teg fyddai'n gwerthuso ac yn adolygu'r ymatebion i gynrychioli barn y mwyafrif orau.

Cymeradwywyd Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae gan SkillsActive yn 2005.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.