Gwthio Eddie yn y Danadl Poethion gyda Connor – ffilm hyfforddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cafodd ein ffilm, Gwthio Eddie yn y Danadl Poethion gyda Connor, ei chomisiynu’n arbennig i gyfoethogi ein cymwysterau gwaith chwarae. Fe’i defnyddir i gefnogi dysg ar y cymwysterau Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) a Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3).

Wedi ei ffilmio mewn lleoliadau ledled Cymru, mae’r ffilm yn dangos plant yn chwarae mewn mannau naturiol ac yn chwarae mewn lleoliadau ble mae gwaith chwarae’n digwydd. Bwriedir i’r ffilm ddangos sut a ble y bydd gwaith chwarae’n digwydd. Mae’n cynnwys, yn gwbl fwriadol, adrannau y bydd rhai dysgwyr yn eu hystyried yn heriol - bydd hyn yn helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer y mathau o sefyllfaoedd y gallent eu hwynebu wrth weithio mewn lleoliad gwaith chwarae.

Mewn lleoliad gwaith chwarae o ansawdd, bydd plant yn cael cyfle i fwynhau eu hunain, i gymryd risg, chwarae gyda’r elfennau (yn cynnwys tân), defnyddio offer, a dysgu i ddatrys anghydfod. Mae Gwthio Eddie … yn dangos esiamplau o elfennau braf a hefyd elfennau annifyr chwarae. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ddysgwyr:

  • drafod yn yr ystafell ddosbarth sut i reoli risgiau wrth gydbwyso’r buddiannau ar gyfer plant sy’n chwarae
  • ystyried os gallai ymyrraeth oedolion gyfoethogi neu gyfyngu ar eu chwarae.

Mae’r drafodaeth a’r dadansoddi yma’n elfen allweddol bwysig o’r cymwysterau ac o’n harfer myfyriol ein hunain.

Comisiynwyd Gwthio Eddie … gan Chwarae Cymru a’i chreu gan Green Bay Media yn 2006.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.