Cymru - Gwlad Chwarae-Gyfeillgar

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Cymru – gwlad chwarae-gyfeilgar yn ymgyrch gan Chwarae Cymru i hybu a gwarchod yr hawl i chwarae mewn cymunedau yng Nghymru.

Mae’n ymgyrch y gall cymunedau ei defnyddio i sefydlu eu ymgyrchoedd lleol eu hunain dros chwarae plant a bod yn rhan o ymgyrch genedlaethol ar yr un pryd.

Mae Chwarae Cymru wedi creu tudalen Facebook ar gyfer 'Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar' er mwyn helpu i ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer chwarae ar draws Cymru.

Gallwch ei defnyddio i leisio eich barn, i gyhoeddi eich lluniau ac i hysbysebu gweithgareddau lleol, ac i chwilio am ysbrydoliaeth. Cofiwch roi gwybod inni am yr hyn sy’n digwydd yn eich hardal chi sydd unai’n gwarchod neu’n atal hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Mae croeso i chi leisio eich barn drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Tudalen Facebook Cymru - Gwlad Chwarae-Gyfeillgar

Cefndir

Chwarae Cymru gyflwynodd y cais am Wobr Hawl i Chwarae - 'Cymru - Gwlad Chwarae-Gyfeillgar' ar ran pawb sy'n gweithio i wneud Cymru yn wlad chwarae-gyfeillgar.

Derbyniodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, y Wobr Hawl i Chwarae yr International Play Association (IPA) pan agorodd 18ed cynhadledd yr IPA yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf 2011. Cymru yw’r wlad gyntaf erioed i dderbyn y Wobr Hawl i Chwarae.

Rhagor o wybodaeth am y Wobr Hawl i Chwarae

Esiamplau

Ym mhob rhifyn o’n cylchgrawn Chwarae dros Gymru rydym yn cynnwys enghraifft sy’n digwydd i unai warchod neu i wahardd hawl plant i chwarae.

Cynllun Chwarae Haf Y Fro a Siop Chwarae 'Pop-Up' (Haf 2012 - rhifyn 37)

Ysgol Gynradd Gymunedol Maerdy (Gaeaf 2012 - rhifyn 38)

Scrapstore PlayPod® (Gwanwyn 2013 - rhifyn 39)

Rhaglen Cyfran Deg Ynys Môn (Haf 2013 - rhifyn 40)

Cylch chwarae Shirenewton yng Nghaerdydd (Gaeaf 2013 - rhifyn 41)

Chwarae ar y stryd yn Y Fenni (Gwanwyn 2014 - rhifyn 42)

Gwasanaethau Chwarae ac Egwyl Fer Torfaen (Haf 2014 - rhifyn 43)

Ardal Chwarae Nyth yr Hebog (Gwanwyn 2015 - rhifyn 44)

PlayPod ysgol Palmerston (Hydref 2015 - rhifyn 45)

Grŵp cymunedol awyr agored Wild Tots (Gwanwyn 2016 - rhifyn 46)

Man chwarae cymunedol Melin Wyllt, Pen-y-bont ar Ogwr (Hydref 2016 - rhifyn 47)

Gofod chwarae a dysgu awyr agored, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Gwanwyn 2017 - rhifyn 48)

Dosbarthu bwyd yn ystod gwyliau'r haf (Hydref 2017 - rhifyn 49)

Ardal chwarae Yr Iard yn Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru (Gwanwyn 2018 - rhifyn 50) 

Ysgol ar agor ar gyfer amser chwarae bob Dydd Sadwrn (Hydref 2018 - rhifyn 51)

Chwarae amser cinio yn Ysgol Tŷ Ffynnon (Gwanwyn 2019 - rhifyn 52)

Parc Dros Dro Caerdydd Plentyn-Gyfeillgar (Haf 2019 - rhifyn 53)

Arddangosfa Gwaith-Chwarae Tŷ Pawb (Gaeaf 2019 - rhifyn 54)

Sesiynau chwarae allgymorth yng Nghonwy (Gwanwyn 2020 - rhifyn 55)

Gwneud sŵn mawr dros chwarae – Diwrnod Chwarae 2020 (Hydref 2020 - rhifyn 56)

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.