Gweithiwr Ieuenctid Sesiynol x2

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Ieuenctid Sesiynol x2

Mudiad: Duffryn Community Link

Lleoliad: Duffryn, Casnewydd   

Oriau: 10 a 14 awr yr wythnos

Cyflog: Yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad cau: 6 Rhagfyr 2021

Pwrpas y swydd yw helpu i ddarparu rhaglen gweithgareddau mewn cydweithrediad â phobl ifanc a’r tîm gwaith ieuenctid. Mae’n cynnwys helpu pobl ifanc i adeiladu sgiliau bywyd, datblygu perthnasau iach a chyrraedd eu llawn botensial.

Dylai ymgeiswyr fod yn gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Am ragor o wybodaeth ac am ffurflen gais, ebostiwch Duffryn Community Link

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.