Gwasanaeth Gwybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru’n hybu pwysigrwydd chwarae plant yng Nghymru trwy ddarparu gwybodaeth amserol a chyfredol.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Gwefan llawn gwybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd  
  • Amrywiaeth o gyhoeddiadau’n cynnwys pecynnau cymorth, canllawiau arfer dda a thaflenni gwybodaeth
  • Cylchgrawn a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn - Chwarae dros Gymru
  • E-fwletinau misol a bwletinau newyddion rheolaidd
  • Defnydd dyddiol o’r cyfryngau cymdeithasol trwy Twitter a Facebook
  • Llyfrgell chwarae – casgliad cynhwysfawr o adnoddau cyfoes a rhai sydd allan o brint.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.