Grŵp Craffu yr Egwyddorion Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gwahoddwyd gweithwyr chwarae a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol o bob cwr o'r DU i fod yn gyfryngwyr gonest, i ddarllen yr ymatebion i'r ymgynghoriad ac i adolygu'r cynigion er mwyn lleisio barn y mwyafrif yn y modd gorau. Chwarae Cymru fu'n gyfrifol am weinyddu'r broses, a hynny'n unol â chyfarwyddyd y Grŵp.

Sut gafodd y Grŵp ei benodi?

Gwahoddwyd nifer o'r grŵp i gymryd rhan, ac yna gofynnwyd iddynt wahodd eraill er mwyn i'r ystod a'r amrywiaeth o weithwyr chwarae a rhanbarthau gael eu cynrychioli.

Pwy yw aelodau'r Grŵp Craffu?

Ers i'r broses ymgynghorol gael ei chwblhau ac i SkillsActive gymeradwyo'r Egwyddorion, symudodd rhai o aelodau'r Grŵp Craffu ymlaen o'r swyddi oedd ganddynt ar y pryd. Rydym wedi eu rhestru yn yr un modd â 2004, er mwyn dynodi'r gynrychiolaeth ar adeg cyflawni'r broses.

Tony Chilton (Chwarae Cymru Gogledd Cymru)
Steve Chown (Torbay Children's Fund Devon)
Sue Coates (London Play)
Doug Cole (Cardiff Children's Play Services)
Mick Conway (London Play)
Perry Else (Ludemos Sheffield)
Lesli Godfrey (SkillsActive Newcastle)
Mike Greenaway (Chwarae Cymru)
Jackie Jeffrey (Llundain)
Eva Kane (Playboard Northern Ireland)
Stuart Lester (Manceinion)
Fiona Lovely (Belfast Traveller Support Group)
Marianne Mannello (Chwarae Cymru)
Jess Milne (Hackney Play Association)
Maureen Palmer (Islington Children's Services)
Wendy Russell (University of Gloucestershire)
Penny Wilson (KIDS London)

Yn wreiddiol 'roedd y grŵp yn cynnwys Elena Stevenson o'r Alban, Bob Hughes ac Elke Schwarzer.
 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.