Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Ein Gwaith

Mae Chwarae Cymru’n eiriol dros hawl plant i chwarae. Rydym yn gweithio’n strategol gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau - gwleidyddion ar bob lefel, swyddogion y llywodraeth, adrannau awdurdodau lleol - i ddylanwadu ar ac i hysbysu penderfyniadau fydd yn effeithio ar chwarae plant a phobl ifanc.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a swyddogion chwarae lleol a rhanbarthol o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol i gefnogi darparu cyfleoedd chwarae sy'n cyflawni ystod eang anghenion chwarae plant a phobl ifanc.

Mae Chwarae Cymru’n gweithio tuag at, ac yn cydweithio gyda sefydliadau eraill, i gefnogi creu darpariaeth chwarae chwareus a chynhwysol ble y gall pob plentyn a pherson ifanc chwarae.  

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gefnogi cynyddu sgiliau’r gweithlu chwarae yng Nghymru trwy ddatblygu cymwysterau, hyfforddiant, gweithdai, cynadleddau, seminarau a chyfleodd datblygiad proffesiynol.

Rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth i gefnogi pawb yng Nghymru sydd â diddordeb mewn, neu sy’n gyfrifol am, chwarae plant, ac rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill i gynyddu ymwybyddiaeth am anghenion chwarae plant a phobl ifanc ymysg y cyhoedd.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.