Dylunio Mannau Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Design for Play (canllawiau a grewyd gan Play England, 2008) yn cynnig dechrau da gyda materion sy'n ymwneud â chynllunio a dylunio. Mae'r canllawiau'n nodi deg egwyddor ar gyfer dylunio mannau chwarae llwyddiannus:

  1. Maent yn unigryw
  2. Maent mewn lleoliad da
  3. Maent yn defnyddio elfennau naturiol
  4. Maent yn darparu ystod eang o brofiadau chwarae
  5. Maent yn hygyrch i blant anabl a phlant sydd ddim yn anabl
  6. Maent yn ateb anghenion y gymuned
  7. Maent yn caniatáu i blant o wahanol oedrannau chwarae gyda'i gilydd
  8. Maent yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer risg a her
  9. Maent yn gynaliadwy ac yn cael eu cynnal a'u cadw'n gywir
  10. Maent yn caniatáu ar gyfer newid ac esblygiad


Bydd glynu at yr egwyddorion hyn yn helpu i sicrhau bod y gofod yn darparu amgylchedd chwarae cyfoethog ar gyfer plant a phobl ifanc.

Er mwyn gwneud y gorau o fan chwarae, bydd angen i blant allu ei addasu a'i fowldio i gyflawni eu anghenion chwarae a bydd angen iddo newid dros amser a darparu cyfleoedd newydd ar gyfer chwarae. Bydd ychwanegu arwynebau rhydd megis tywod neu risgl, cynnwys dŵr a choed a llwyni yn darparu cyflenwad o rannau rhydd sy'n newid gyda'r tymhorau, y gall plant eu defnyddio mewn amrywiol ffyrdd dyfeisgar.

Adnoddau

Lawrlwytho Design for Play

Lawrlwytho Creu mannau da i chwarae - erthygl gan Sue Gutteridge.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.