Diwrnod Chwarae 2013

Digwyddodd Diwrnod Chwarae 2013 ar ddydd Mercher 7 Awst.

Thema’r ymgyrch Diwrnod Chwarae ar gyfer 2013 oedd Mannau Chwareus

Galwodd yr ymgyrch Mannau Chwareus ar bawb i helpu i sicrhau bod y mannau y bydd plant yn byw a chymdeithasu ynddyn nhw’n fannau gwych ar gyfer chwarae.

Roedd yr ymgyrch yn cydnabod:

  • Y dylai plant deimlo bod croeso iddynt ble bynnag y maent yn byw, a theimlo’n rhan o’u cymuned.
  • Bod rhieni am i’w plant allu chwarae’r tu allan.
  • Y dylid dylunio a rheoli mannau cyhoeddus gan ystyried chwarae plant.
  • Bod angen i blant a phobl ifainc gael eu cynnwys yn y broses o gynllunio’r lleoedd a’r mannau ble y byddant yn chwarae.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.