Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 12-12-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 3:00pm

Bydd y cwrs hwn yn archwilio effaith hawliau plant ar wahanol feysydd gwaith, a'r prosesau polisi a chyfreithiol sy'n cefnogi gweithredu hawliau plant.

Nodau’r cwrs yw:

  • Deall beth yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a sut mae'n cael ei weithredu yng Nghymru
  • Cael trosolwg o gyd-destun a phrosesau gwleidyddol y blynyddoedd cynnar yng Nghymru
  • Nodi'r ysgogwyr polisi a'r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y blynyddoedd cynnar
  • Deall sut mae meysydd gwaith allweddol mewn sefydliadau yn ffitio i'r prif feysydd polisi sy'n ymwneud â'r blynyddoedd cynnar
  • Deall sut mae llais plentyn yn cael ei glywed yn y blynyddoedd cynnar.


Mae'r cwrs ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda'u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, gweithgareddau awyr agored a celfyddydol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.