Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £95

Dyddiad: 04-11-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm

Bydd y cwrs hwn yn archwilio’r anawsterau amrywiol mae pobl ifanc yn eu profi gydag iechyd meddwl. Bydd yn edrych ar y gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, yr ymddygiad sy’n gallu cyd-ddigwydd â nhw a sut i gefnogi’r person ifanc.

Mae nodau’r cwrs yn cynnwys:

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl
  • Sicrhau gwell dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl fel iselder a phryder
  • Cynnig technegau ar gyfer cefnogi pobl ifanc
  • Meithrin hyder wrth ddelio gyda materion iechyd meddwl.


Mae’r cwrs ar gyfer gweithwyr rheng flaen ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd am wella’u hymateb i bobl ifanc a’u gwaith gyda nhw.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.