Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Dwyieithrwydd ar Waith

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 04-11-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA)

10:00am – 11:30am

Bydd y sesiwn hon gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg yn archwilio sut i ddatblygu defnydd sefydliadau o’r iaith Gymraeg. Bydd yn darparu gwybodaeth a chymorth ymarferol ar gyfer cynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn sefydliadau.

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn:

  • Deall cyd-destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
  • Deall y sefyllfa ynglŷn â deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
  • Deall perthnasedd y Gymraeg i gwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth
  • Gallu disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
  • Gallu adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill.


Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer:

  • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
  • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg eu sefydliad
  • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl.


Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.