Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Playwork Virtual Campference 2021

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 24-09-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Pop-up Adventure Play a Children at Play Network

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr i siarad gydag eraill am brosiectau sy’n ymwneud â chwarae. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr i drafod cwestiynau fel:

  • Sut allwn ni ymgysylltu â rhieni ac aelodau’r gymuned yn fwy effeithiol a gyda mwy o empathi?
  • Pa fath o rôl y gall chwarae ei gynnig i gefnogi plant i ddod yn ôl mewn i’r byd?


Mae’r digwyddiad wedi’i ddylunio i helpu hyrwyddwyr chwarae i gysylltu â’i gilydd.

Mae yna ffi am fynychu’r digwyddiad – mae’n amrywio rhwng $10 a $50, gan ddibynnu ar y pecyn. Mae cymorth ariannol ar gael i’r rheini sy’n cael trafferth gyda’r costau.

Cyflwynir y digwyddiad yn Saesneg a bydd yn cael ei gyfieithu ar yr un pryd i Bortiwgaleg, Tyrceg, Sbaeneg ac Arabeg.

Rhagor o wybodaeth

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.