Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

ACE: Adeiladu gwytnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Aelodau £65 | Ddim yn aelod £65

Dyddiad: 02-11-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 12:30pm

Bydd y cwrs hwn yn archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a sut y gall profiadau yn ystod plentyndod effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd. Bydd yn darparu gwybodaeth am gefnogi plant a phobl ifanc i adeiladu gwytnwch.

Mae’r cwrs ar gyfer rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn cyd-destun proffesiynol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.