Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

PARS 2021 Conference

Aelodau £30 | Ddim yn aelod £30

Dyddiad: 20-11-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Common Threads

8:00am – 8:00pm

Y thema ar gyfer y gynhadledd yw ‘proffesiwn sydd yn pleidio dros blant’. Bydd gan y gynhadledd siaradwyr o bob cwr o’r byd a fydd yn cyflwyno syniadau a phrofiadau am beth mae’n ei olygu i fod mewn ‘proffesiwn sydd yn pleidio dros blant’.

Mae’r siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau yn cynnwys Dr Shelly Newstead (International Council for Children’s Play), Dr Pete King (Prifysgol Abertawe) a Dr Linda Shaw (Prifysgol Oxford Brookes).

Mae’r gynhadledd ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwaith chwarae a gweithio gyda phlant.

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Plant.

Rhagor o wybodaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.