Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Hyfforddiant ar gyfer yr Person Dynodedig Diogelu

Aelodau £220 | Ddim yn aelod £220

Dyddiad: 22-09-2021 Lleoliad: Ar-lein
Dyddiad Gorffen: 23-09-2021 Trefnydd: Plant yng Nghymru

Bydd y cwrs hwn yn archwilio rôl y ‘Person Dynodedig’ a sut gellir ymgorffori’r rôl honno mewn sefydliadau. Bydd yn ystyried:

  • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
  • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
  • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddu rhywiol posibl o fewn y sefydliad
  • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
  • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
  • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
  • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed.

 

Mae’r cwrs wedi’i anelu at bobl sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl. Mae hefyd wedi’i anelu at rheini sy’n gweithio mewn gwasanaethau sy’n darparu cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.