Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diogelu Uwch

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £95

Dyddiad: 14-10-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 4:00pm

Bydd y cwrs hwn yn darparu gwybodaeth am yr elfennau allweddol o weithio’n ddiogel ac yn gyfrifol gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn archwilio sut i ymateb yn effeithiol i bryderon plant a phobl ifanc.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

  • Deall sut mae polisi a gweithdrefnau’n gysylltiedig â deddfwriaeth a chanllawiau yng nghyd-destun y DU, Cymru a lleol
  • Cydnabod pwysigrwydd staff yn cymryd cyfrifoldeb i drosglwyddo gwybodaeth am gamdriniaeth ac esgeulustod posibl
  • Ystyried arfer gorau wrth recordio, rhannu gwybodaeth a chydweithio mewn cyd-destun amlasiantaethol.


Mae’r cwrs wedi’i anelu at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.