Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Plant sydd â Phrofiad o Ofal: Deall a chefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 05-08-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 3:30pm

Bydd y cwrs hwn yn helpu ymarferwyr i ennill gwell dealltwriaeth o sut i gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

Y canlyniadau ar gyfer y cwrs yw:

  • Ennill dealltwriaeth o’r system ofal yng Nghymru, a pha weithwyr proffesiynol sy’n debygol o fod yn rhan o hynny
  • Deall y fframwaith deddfwriaethol a pholisi sy’n ceisio gwella’r canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal
  • Archwilio’r teithiau posibl i mewn ac allan o ofal, gan gynnwys beth sy’n digwydd yn 18 oed
  • Nodi’r ystod o drefniadau byw y gallai plentyn sy’n derbyn gofal fod ynddynt
  • Esbonio effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE’s) a thrawma yn y hir a byr tymor
  • Nodi anghenion penodol pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac sydd wedi gadael gofal
  • Ystyried y sensitifrwydd rhannu gwybodaeth gydag eraill, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth a rhieni biolegol.


Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant â phrofiad o ofal mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae hyn yn cynnwys cymorth i deuluoedd, gwaith ieuenctid, gwaith chwarae, addysgu, gweithgareddau awyr agored a’r celfyddydau.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.