Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 08-09-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

10:00 – 3:00pm

Bydd y cwrs hwn yn nodi’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru. Bydd y cwrs yn archwilio’r dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc ar sail unigolyn a grŵp.

Bydd y bore yn canolbwyntio ar blant dan 10 oed a’r prynhawn ar bobl ifanc hyd at 25 oed.

Bydd y cyfranogwyr yn:

  • Deall cyfranogiad a sut mae’n galluogi hawliau plant
  • Archwilio cyfranogiad a’i fframwaith cyfreithiol
  • Ennill sgiliau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn eu gwaith.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.