Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Datblygiad Plant

Aelodau £120 | Ddim yn aelod £120

Dyddiad: 09-09-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:30am – 2:30pm

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bob ymarferydd sy’n gweithio gyda phlant 0 i 12 oed sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o’r hyn i’w ddisgwyl gan blant ar gamau penodol o’u datblygiad.

Nodau’r cwrs yw:

  • Deall twf a datblygiad plant 0 i 12 oed
  • Ystyried twf ar draws gwahanol feysydd datblygu, gan gynnwys datblygiad yr ymennydd
  • Ystyried y ffactorau sy’n cyfrannu at oedi neu darfu ar ddatblygiad plentyn
  • Archwilio'r effaith y gall adfyd a thrawma gael ar ddatblygiad plant
  • Archwilio pwysigrwydd chwarae yn natblygiad plant
  • Ystyried yr offer sydd ar gael i arsylwi ac asesu datblygiad plentyn, a’r opsiynau i gefnogi anghenion datblygiadol plentyn
  • Myfyrio ar sut i gefnogi rhieni a gofalwyr i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i blant.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.