Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

Aelodau £120 | Ddim yn aelod £120

Dyddiad: 14-09-2021 Lleoliad: Ar-lein
Trefnydd: Plant yng Nghymru

9:00am – 4:00pm

Mae’r cwrs yn edrych ar yr arddegau yn nhermau datblygiad corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol er mwyn helpu ymarferwyr i ymgysylltu a chefnogi arddegwyr. Bydd yn archwilio:

  • Cyfnodau datblygiad
  • Sut i siarad â arddegwyr
  • Ffactorau straen fel pwysau cyfoedion, rhyw a pherthnasoedd
  • Sut mae hybu annibyniaeth a gwydnwch.


Mae’r cwrs wedi’i fwriadu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda arddegwyr, sydd eisiau deall sut mae ymennydd arddegwyr yn gweithio.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.