Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diwrnod Chwarae 2021

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 04-08-2021 Lleoliad: Ar draws y DU
Trefnydd: Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland a Chwarae Cymru

Er mai Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU, eleni rydym yn annog teuluoedd, gwarchodwyr, a chymunedau i helpu plant i fwynhau Haf o Chwarae.

Mae’r thema Haf o Chwarae eleni yn cydnabod yr heriau y mae plant a phobl ifanc wedi eu wynebu dros y flwyddyn ddiwethaf a’r angen i fwynhau amser i chwarae’n rhydd o gyfyngiadau, gyda’u ffrindiau, yn cael hwyl.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed am y ffyrdd creadigol yr ydych yn bwriadu dathlu Haf o Chwarae a Diwrnod Chwarae yn eich cymuned.

Am y diweddaraf am yr ymgyrch eleni, dilynwch ni ar Facebook a Twitter a rhannwch eich cynlluniau gyda ni trwy ddefnyddio’r hashnodau #DiwrnodChwarae2021 a #HafOChwarae.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.