Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Child in the City Seminar

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 19-05-2022 Lleoliad: Cascais, Portiwgal ac ar-lein
Dyddiad Gorffen: 20-05-2022 Trefnydd: Child in the City a Dinas Cascais

Bydd y seminar ‘How to make children’s rights mainstream in local policy planning’ yn archwilio hawliau plant a gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r plentyn (CCUHP) mewn cyd-destunau polisi.

O fewn thema ganolog y seminar, mae’r trefnwyr wedi nodi pum is-thema i’w archwilio:

  • Myfyrdodau beirniadol ar fframwaith CCUHP
  • Hawliau plant ym meysydd addysg a gofal plant (yn ystod y pandemig coronafeirws)
  • Gweithredu hawliau plant mewn cynllunio, datblygu a dylunio trefol
  • Cyfranogiad plant a phobl ifanc fel offeryn i sefydlu hawliau plant
  • Pandemig coronafeirws ac esgeulustod hawliau plant, yn benodol mewn ardaloedd difreintiedig.


Bydd y digwyddiad yn fyw, ond bydd y trefnwyr yn parhau i ddilyn datblygiadau mewn perthynas â’r coronafeirws, ac yn dilyn y canllawiau a nodwyd gan arbenigwyr.

Manylion pellach i ddilyn

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.