Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diogelu plant a phobl ifanc

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £135

Dyddiad: 12-05-2020 Lleoliad: Wrecsam
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Mae’r cwrs undydd hwn wedi ei anelu at bobl sy’n gweithio yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o weithleoedd a lleoliadau cymunedol. Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder i gyfranogwyr a gwybodaeth allweddol ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

O ganlyniad i’r hyfforddiant bydd cyfranogwyr:

  • Yn dysgu am y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys E-ddiogelwch
  • Yn deall rolau gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Yn deall sut i ddiogelu plant, pobl ifanc ac ymarferwyr mewn cyd-destun gwaith.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.