Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

International School Grounds Conference

Aelodau £300 | Ddim yn aelod £300

Dyddiad: 01-02-2022 Lleoliad: Stirling, Yr Alban
Trefnydd: Learning through Landscapes a'r International School Grounds Alliance

Wedi'i ohirio tan fis Chwefror 2022 – manylion pellach i ddilyn

Cynhadledd tridiau i rannu ymarfer gorau mewn dylunio tiroedd ysgolion a meithrinfeydd, chwarae a dysgu y tu allan.

Bydd y gynhadledd yn eich ysbrydoli a’ch herio i fynd a’ch dysgu allan i’r awyr agored ac i drawsnewid tiroedd eich ysgol. Byddwch yn clywed gan arweinwyr byd-eang, cael eich ysbrydoli gan brosiectau ac ymarfer o amgylch y byd a threulio amser gyda chydweithwyr yn rhannu eich gwaith a’ch gobeithion.

Tri thema’r gynhadledd yw:

  • Ymarfer yn y blynyddoedd cynnar
  • Ymarfer mewn ysgolion cynradd ac uwchradd
  • Dylunio tiroedd ysgolion a meithrinfeydd.
     

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.