Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Strydoedd plentyn-gyfeillgar - Cyffordd Llandudno

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 28-03-2019 Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno
Trefnydd: Chwarae Cymru

Seminar i drafod prosiectau chwarae stryd 

9.00am - 12.30pm

Mae prosiectau chwarae stryd yn rhad ac yn hawdd i’w gweithredu, ond maent angen y polisïau a’r arweiniad cywir gan y cyngor, yn ogystal â hyrwyddo da a chefnogaeth ‘ar lawr gwlad’ i drigolion. Mae Chwarae Cymru wedi datblygu pecyn cymorth i alluogi awdurdodau lleol yng Nghymru i ymuno â mudiad sydd yn tyfu ar draws y DU.

Bydd y seminar hon yn cyflwyno’r pecyn cymorth ichi ac yn rhannu’r arfer gorau ar gyfer awdurdodau lleol, gan archwilio:

  • Elfennau allweddol polisi chwarae stryd effeithlon a’i roi yn ei le
  • Cefnogi chwarae stryd ar lawr gwlad
  • Hyrwyddo chwarae stryd yn effeithiol yn lleol.


Mae’r seminar hon wedi ei hanelu at: swyddogion allweddol yn adrannau cynllunio, trafnidiaeth a phriffyrdd awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, swyddogion datblygu chwarae a chymunedol.

Mae gan brosiectau chwarae stryd nifer o fuddiannau:

  • Cael trigolion a theuluoedd i fod yn weithgar yn eu strydoedd eu hunain ac i weithio gyda’i gilydd
  • Gwella iechyd a lles plant a’u teuluoedd
  • Lleihau ynysu cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn
  • Datblygu cymdogaethau mwy cydlynol ac unedig
  • Cefnogi enw da’r Cyngor (fel un sy’n galluogi gweithredu cymunedol) mewn cymunedau lleol.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.