Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Play and early learning in low income settings

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 02-07-2019 Lleoliad: Ysgol Addysg, Prifysgol Caergrawnt
Trefnydd: PEDAL and REAL

Bydd y gynhadledd hon yn ymchwilio rôl dysgu sy'n seiliedig ar chwarae mewn gwledydd â incwm isel, yn ogystal â lleoliadau incwm isel o fewn gwledydd sydd a incwm canolig ac uwch. 

Bydd yn cynnwys siaradwyr gwadd, trafodaethau panel a chyflwyniadau poster. 

Bydd y gynhadledd yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, pobl sy'n gweithredu polisiau a mudiadau anllywodraethol gyda'r bwriad o o gasglu gwersi am ddysgu sy'n seiliedig ar chwarae ar draws lleoliadau, yn ogystal â nodi amrywiaethau rhwng cyd-destunau. 

I gofrestru eich diddordeb cysylltwch â PEDAL.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.