Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Can I Play Too?

Aelodau £90 | Ddim yn aelod £90

Dyddiad: 21-02-2019 Lleoliad: Caeredin
Trefnydd: Play Scotland

Bydd y seminar diwrnod llawn yma yn trafod meysydd allweddol chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc o Strategaeth Chwarae'r Alban: yn y cartref, dysg blynyddoedd cynnar a gofal plant, ysgolion, cymunedau. Bydd hefyd yn cynnwys pynciau fel cynhwysiad ac iechyd meddwl. 

Bydd y siaradwyr yn cynnwys: 

  • Henry Mathias, Care Inspectorate Scotland
  • Paul Bradshaw, Growing up in Scotland
  • Kate Coutts, annibynnol 
  • Marguerite Hunter Blair, Play Scotland
  • Celine Sinclair/Rachel Mathers, The Yard
  • Juliet Robertson, Together.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.