Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ysbryd - Cymunedau plentyn-gyfeillgar

Aelodau £75 | Ddim yn aelod £75

Dyddiad: 16-05-2019 Lleoliad: Holiday inn, Caerdydd
Trefnydd: Chwarae Cymru
Image for

** LLAWN** 

Os hoffech chi gael eich hychwanegu at y rhestr aros am le cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae'n cynhadledd flynyddol, Ysbryd yn llawn areithiau ysbrydoledig a thrafodaethau bywiog am chwarae plant.

Siaradwyr gwadd

Yn ogystal a thrafodaethau bwrdd crwn, mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd y siaradwyr gwadd canlynol yn ymuno â ni:

 

Lawrlwytho rhaglen Ysbryd 2019

Pwy ddylai fynychu?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, gweithwyr cymunedol ac ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.