Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) - de Cymru

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 19-03-2019 Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Gorffen: 02-04-2019 Trefnydd: Addysg Oedolion Cymru a Chwarae Cymru

Cyfle i astudio am gymhwyster hyfforddiant gwaith chwarae newydd a chyffrous a gynhelir dros dri diwrnod yng Nghaerdydd, a hynny AM DDIM

15 Ionawr, 16 Ionawr a 29 Ionawr 2019

Mae’r Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) yn rhoi cyfle i ddysgwyr archwilio technegau rhyngweithiol a chwareus i’w defnyddio wrth drosglwyddo hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae. Bwriedir iddo gefnogi’r lefel uchel o drosglwyddiad hyfforddiant yr ydym yn ei ddisgwyl o diwtoriaid gwaith chwarae yng Nghymru.

Er mwyn cael eu derbyn ar y cwrs ADDaPT bydd rhaid i ddysgwyr feddu ar gymhwyster dysgu, fel y Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (AET) neu Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes (PTLLS). Yn ogystal, bydd disgwyl i ddysgwyr arddangos cymhwysedd galwedigaethol mewn gwaith chwarae, trwy brofiad yn y sector neu trwy gwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP). Mae’r cwrs yn cynnwys elfennau ar: 

  • Ddeall pwysigrwydd ymateb i amrywiaeth o anghenion a dewisiadau dysgu
  • Deall amrywiaeth o ddulliau cyfranogol a chwareus ar gyfer addysgu gwaith chwarae
  • Dylunio rhaglen o ddysgu ar gyfer gwaith chwarae
  • Myfyrio ar arfer personol.

 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru eich lle: 8 Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.